กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสถิติ,นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักสถิติ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) จำนวน 1 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครสอบมีดังนี้

การเปิดรับสมัครสอบ 

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นได้ด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

วันและเวลาในการเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)

 • จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน

 • 15,960 บาท

กรมการจัดหางาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ระยะเวลาในการจ้าง 

 • ตั้งแต่วันทำสัญญา ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

ตำแหน่งนักสถิติ

 • จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน

 • 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ สถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสถิติ การวิจัยดำเนินงาน

ระยะเวลาในการจ้าง 

 • ตั้งแต่วันทำสัญญา ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • 1 พฤษจิกายน 2556

<<<อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ>>> เกี่ยวกับการสมัครสอบงานราชการ กรมการจัดหางาน ตำแหน่งนักสถิติ และตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • รับสมัครครูแนะแนว 2557
 • สมัครงานจิตวิทยา
 • สมัครงานครูแนะแนว
 • สมัครงานครูแนะแนว 2557
 • สอบครูแนะแนว
 • สมัครครูแนะแนว 2557
 • สมัครงานจิตวิทยา 2557

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image