กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รวม 675 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 -7 กรกฎาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รวม 675 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 -7 กรกฎาคม 2557

 

ข่าวเปิดรับสมัครสอบงานราชการ 2557 กรมการแพทย์ ประกาศเปิดรับสมัครสอบเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รวมจำนวน 675 อัตรา โดยรายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

 

การเปิดรับสมัครสอบ

  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ระบบรับสมัครของกรมการแพทย์  http://job.dms.moph.go.th/

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดับสมัครสอบ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ………………………………… จำนวน 638 อัตรา
ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ………………….. จำนวน 8 อัตรา
ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ………………………………… จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่งนักทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน…………………………….. จำนวน 11 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  • วันที่ 16 สิงหาคม 2557SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • สมัครงานราชการพยาบาลวิชาชีพ 2557

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image