กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งพยาบาล เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ และอื่นๆหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

เพื่อนๆคนไหนที่กำลังหางานราชการสายสุขภาพ ตอนนี้ทาง กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฎิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมายปฎิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีแพทย์ปฎิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานนักรังสีแพทย์ปฎิบัติงาน

การเปิดรับสมัครสอบ

 • ผู้ที่สนใจสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ www.dms.moph.go.th/hrm/2012/job.php

วัน เวลาในการเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2556 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ (สถานบันมะเร็งแห่งชาติ)

 • จำนวนแต่งตั้งที่บรรจุครั้งแรก 10 ตำแหน่ง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)

 • จำนวนแต่งตั้งที่บรรจุครั้งแรก 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)

 • จำนวนแต่งตั้งที่บรรจุครั้งแรก 7 ตำแหน่ง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)

 • จำนวนแต่งตั้งที่บรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งเภสัชการปฎิบัติการ (โรงพยาบาลอุดรธานี)

 • จำนวนแต่งตั้งที่บรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมายปฎิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)

 • จำนวนแต่งตั้งที่บรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งนักรังสีแพทย์ปฎิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)

 • จำนวนแต่งตั้งที่บรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง

 ตำแหน่งนักรังสีแพทย์ปฎิบัติการ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)

 • จำนวนแต่งตั้งที่บรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานนักรังสีแพทย์ปฎิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)

  • จำนวนแต่งตั้งที่บรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่งกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

คุณสมบัติในการสมัครสอบ เอกสารอื่นๆดูได้ที่ประกาศด้านล่าง

>>>ประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับการเปิดสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่ง ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฎิบัติการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมายปฎิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีแพทย์ปฎิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานนักรังสีแพทย์ปฎิบัติงาน กรมการแพทย์SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • สมัครงานพยาบาลราชการ
 • สอบบรรจุพยาบาล
 • งานพยาบาลราชการ
 • สอบบรรจุพยาบาล 2556
 • สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ
 • รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2556
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • รับสมัครเภสัชกร
 • หางานพยาบาลราชการ
 • รับสมัครเภสัชกรโรงพยาบาล 2556

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image