กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ รวม 735 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 15- 26 กุมภาพันธ์ 2559

SPONSORED LINKS
 

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ รวม 735 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 15- 26 กุมภาพันธ์ 2559

 

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่งไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 735 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งรายละเอียดในการสมัครสอบมีดังนี้

*** ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

 

 

การสมัครสอบ

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://job.rid.go.th 
 • เลือกหัวข้อ>>> รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ……………………….จำนวน 18 อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างภาพ………………………………จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างโยธา………………………………จำนวน 16 อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างชลประทาน……………………….จำนวน 487 อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล………………………….จำนวน 45 อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างโยธา……………………………….จำนวน 24 อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร………………………จำนวน 4 อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างสำรวจ………………………………จำนวน 51 อัตรา
 • ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ………………………….จำนวน 10 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์…………..จำนวน 31 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา………จำนวน 16 อัตรา
 • ตำแหน่งนิติกร………………………………………….จำนวน 14 อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน…………………………..จำนวน 17 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://job.rid.go.th/ ในวันที่ 8 มีนาคม 2559
อ่านรายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบเพิ่มเติม>>>> ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการกรมชลประทาน SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image