กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครงานราชการ 5 ตำแหน่ง รวมจำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 กรกฎาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

อัพเดทข่าวสอบพนักงานราชการทั่วไป2556 ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  5 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า รวมจำนวน 29 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการรับสมัครสอบ

 • ผู้ที่สนใจสมัครสอบได้ด้วยตนเอง โดยขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องประชุมโลมา ชั้น 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตั้งแต่วันที่17-25 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า 09.00น.-12.00น. ช่วงบ่าย 13.00น.-16.00น. (เพื่อความสะดวกรวดเร็วสมารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.dmcr.go.th/hrdmcr)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 • จำนวน 10 อัตรา
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • จำนวน 10 อัตรา
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ

 • จำนวน 5 อัตรา
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า กลุ่มงานบริการ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • ได้รับวุฒิมัธยมศึกษา

ระยะเวลาในการจ้างงาน

 • ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญา ถึง 30 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ 

 • ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณหน้าห้องส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือทาง www.dmcr.go.th/hrdmcr

>>>อ่านประกาศรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการทั่วไป 2556 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า รวมจำนวน 29 อัตรา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งSPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image