กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวสอบงานราชการ 2556 !! ทางกรมที่ดิน กำลงัจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป และกลุ่มงานบริการ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 61 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

การเปิดรับสมัครสอบ

 • ผู้ที่สนใจสมัครสอบได้ด้วยตนเอง โดยขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กรมที่ดิน

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2556 ในวันราชการ ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 15.30 น.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 • ตําแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • ตําแหน่งพนักงานแผนที่ภาพถ่าย จํานวน 2 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 • ตําแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ

 • ตําแหน่งพนักงานการพิมพ์ จํานวน 8 อัตรา
 • ตําแหน่งพนักงานเก็บเอกสารที่ดิน จํานวน 2 อัตรา
 • ตําแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จํานวน 8 อัตรา
 • ตําแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 14 อัตรา
 • ตําแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ จํานวน 25 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง 

 • กําหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2559 และอาจต่อสัญญาได้อีก

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทางเว็บไซต์กรมที่ดิน  www.dol.go.th หัวข้อ “ข่าวกองการเจ้าหน้าที่”

>>>อ่านประกาศรับสมัคร/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง<<<เกี่ยวกับการสมัครสอบราชการ 2556 กรมที่ดิน จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 61 อัตราSPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • ประกาศผลสอบกรมที่ดิน
 • สมัครงานศูนย์ราชการ
 • สมัครงานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 • สอบกรมที่ดิน
 • ประกาศผลสอบกรมที่ดิน2556
 • ประกาศผลสอบ กรมที่ดิน
 • สมัครงานกรมที่ดิน
 • สมัครงานกรมที่ดินอุบล

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image