กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินปฏิบัติการ ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบราชการตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินปฏิบัติการ ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 

 

ข่าวเปิดรับสมัครสอบราชการ 2557 กรมบัญชีกลาง ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินปฏิบัติการ รวมจำนวน 7 อัตรา โดยรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

*** ต้องเป็นผู้สอบผ่านาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีและโท

 

การเปิดรับสมัครสอบ

วันและเวลาที่เปิดรับมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  • ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)……………………………………จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ปริญญาโท)…………………………จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)………………………………….จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)………………..จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  • วันที่ 13 สิงหาคม 2557SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image