กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา ตั้งแต่วันที่ 5 -15 สิงหาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวอัพเดทงานราชการ 2556 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน ,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา,พนักงานประจำสำนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดในการรับสมัครดังนี้

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 5 -15 สิงหาคม 2556 เฉพาะวันทำการ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

ตำแหน่ง พนักงานนโยบายและแผนงาน
 • จำนวน 35 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • จำนวน 50 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ สื่อสาร อุตุนิยมวิทยา หรือสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 
 • 35 ตำแหน่ง
 • อัตราเงินเดือน : 9,110 – 12,240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา
 • จำนวน 18 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน : 9,960 – 12,240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 • 2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • 31 สิงหาคม 2556

>>>อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับการสมัครงานราชการ  ในตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน ,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา,พนักงานประจำสำนักงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • สมัครงานราชการ ลําพูน 2556
 • สมัครงานลำพูน 2556

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image