กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน14 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 15 กรกฎาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 15 กรกฎาคม 2557

 

ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ 2557 !!! กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวมจำนวน 14 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

 

 *****ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

 

การเปิดรับสมัครสอบ

  • ผู้ที่สนในจสามารถสมัครสอบได้ตนเอง โดยขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง ชั้น 9 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแตวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2557  ในวันและเวลราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์………………จำนวน 1 อัตรา 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป………………………………จำนวน 2 อัตรา 
ตำแหน่งนักวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่พลังงาน……………..จำนวน 1 อัตรา 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานข้อมูลพลังงาน………………………จำนวน 1 อัตรา 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ……………………………………….จำนวน 2 อัตรา 
ตำแหน่งพนักงานบริการประจำสำนักงาน…………………………จำนวน 1 อัตรา 
ตำแหน่งพนักงานบริการเทคนิค……………………………………จำนวน 1 อัตรา 
ตำแหน่งนายช่างพลังงาน…………………………………………..จำนวน 2 อัตรา 
ตำแหน่งช่างเทคนิค………………………………………………..จำนวน 2 อัตรา 
ตำแหน่งนายช่างโยธา…………………………………………….จำนวน 1 อัตรา 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  •  วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.dede.go.th

>>>อ่านประกาศเพิ่มเติมที่นี่…<<<

 SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • สมัครสอบนายช่างโยธา 2558
  • สอบช่างโยธา 58

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image