กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 12 ตำแหน่ง รวม 42 อัตรา ตั้งแต่ 26 กันยายน – 16 ตุลาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 12 ตำแหน่ง รวม 42 อัตรา ตั้งแต่ 26 กันยายน – 16 ตุลาคม 2557

 

ด่วน !!! ข่าวสอบราชการ 2557  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพลเรือนสามัญ โดยเปิดรับสมัครสอบ จำนวน 12 ตำแหน่ง รวมจำนวน 42 อัตรา รายละเอีดยในการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

*** เป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ระดีบปริญญาตรี

 • กรณีที่ผู้สมัครไม่มีหนังสอรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งแล้วจะต้องสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

การเปิดรับสมัครสอบ

 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com  

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 16 ตุลาคม 2557 ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 1. พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ…………………………………………. จำนวน 8 ตำแหน่ง
 2. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ…………………………………………… จำนวน 7 ตำแหน่ง
 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ………………………………………..จำนวน 5 ตำแหน่ง
 4. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน)……………… จำนวน 5 ตำแหน่ง
 5. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน) …………………จำนวน 3 ตำแหน่ง
 6. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) …………………..จำนวน 4 ตำแหน่ง
 7. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) ………………จำนวน 4 ตำแหน่ง
 8. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ) ………จำนวน 2 ตำแหน่ง
 9. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง) …..จำนวน 1 ตำแหน่ง
 10. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)…………………… จำนวน 1 ตำแหน่ง
 11. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไฟฟ้า)………………. จำนวน 1 ตำแหน่ง
 12. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม) ……………..จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • วันที่ 20 ตุลาคม 2557

>>>อ่านรายละเอียดประกาศสอบเพิ่มเติม…<<<

 

 SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image