กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร,นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

อัพเดทข่าวงานราชการ 2556 กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 4 อัตรา นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครสอบงานราชการมีดังนี้

การสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสามารถใบสมัครออนไลน์ได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.doa.go.th

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร

  • จำนวน 4อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน 9,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตร ทางช่างกลการเกษตร

2.) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 

  • จำนวน 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ,วิทยาศาสตร์การอาหาร ,เคมี ,ชีววิทยา ,ปฐพีวิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 4 กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือทางเว็บไซต์ http://job.doa.go.th

>>>อ่านประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียดเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image