กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบงานราชการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ปริญญาเอก) ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย) จำนวน 1 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครสอบมีดังนี้

การรับสมัครสอบ

สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  http://job.doa.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วัน และเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย)

  • บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ

  • 26 มีนาคม 2557

>>> ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่นี่..

>>> เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตรSPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image