กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบราชการ 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 11 เมษายน 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบราชการ 2 ตำแหน่ง สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(งานแบคทีเรีย) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(งานพันธุกรรม) ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครสอบงานราชการมีดังนี้

การเปิดรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th

วัน และเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(งานแบคทีเรีย)

  • จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ(งานพันธุกรรม)

  • จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  • วันที่ 24 เมษายน 2557

>>>อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติมที่นี่<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image