กรมศุลกากร รับสมัครสอบราชการ 36 อัตรา ตั้งแต่ 7 – 27 มีนาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่วงตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงานจำนวน 30 อัตรา  และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา รวมทั้งสิ้น 36 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการับสมัครมีดังนี้

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th   ตลอด 24 ชั่วโมง

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 มีนาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน

  • จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิาำไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

กรมศุลกากร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

  • จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  • 2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • 2.1 ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
  • 2.2 ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
  • 2.3 ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี หรือที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
  • และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • 22 เมษยน 2557

>>>> อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม….SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image