กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

อัพเดทข่าวงานราชการทั่วไป 2556 ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การเปิดรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบด้วยตนเอง โดยขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน(อาคารกองแผนงานชั้น 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 ในเวลาราชการ 08.30น. – 16.30น.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 

  • 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาข้างต้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

  • วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และทาง www.cpd.go.th เมนูรับสมัครงาน

>>>อ่านประกาศรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม<<< เกี่ยวกับการสมัครสอบงานราชการ 2556 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา กรมส่งเสริมสหกรณ์ SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image