กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเปิดรับสมัครสอบเพื่อเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2557 (เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ )

 

ข่าวรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 26 ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล ชาย – หญิง เพื่อเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

การสมัครสอบ

  • ผู้ประสงค์สมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค (เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สงขลา และ ภูเก็ต) สถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดต่าง ๆ และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th (หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา) พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบที่ใช้ในการสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์

 กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557 – 30 พฤษภาคม 2557

กรมอุตุนิยมวิทยา

การยื่นใบสมัครสอบ

  • ให้ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ สําหรับการสมัครสอบพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบ ไปยัง สถาบันอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 พร้อมทั้งวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา”  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ประกาศชอผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

  • วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา

>>>อ่านประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติมที่นี่….<<<SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • สอบราชการ เชียงใหม่

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image