กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 -21 ตุลาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

สมัครงานราชการที่เปิดสอบ 2556 ทางกรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการสมัครสอบมีดังนี้

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค (เชียงใหม่ขอนแก่น อุบลราชธานีสงขลาและภูเก็ต) สถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดต่างๆและเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ที่ www.tmd.go.th (หน้าข่าวรับสมัคร)

วันเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 ตุลาคม 2556 ผู้สมัครสอบสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.tmd.go.th

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

  • จำนวน 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน

  • 13,300 – 14,630 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด

กรมอุตุนิยมวิทยา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟิสิกส์ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยา หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของก.พ. ระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th

<<<อ่านประกาศสมัครสอบเพิ่มเติม/ใบสมัครสอบหน้าสุดท้าย>>> เกี่ยวกับสมัครงานราชการตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image