กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 53 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวม 53 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 53 อัตรา ซึ่งรายละเแอียดในการรับสมัครสอบมีดังนี้

การสมัครสอบพนักงานราชการ

 • ผู้ที่ประสงค์ที่จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://jobs.md.go.th

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  1. กะลาสี   จำนวน 8 อัตรา
  2. สหโภชน์  จำนวน 2 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
  5. ช่างขุดลอก  จำนวน 2 อัตรา
  6. ช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา
  7. ช่างสำรวจ  จำนวน 3 อัตรา
  8. นายช่างเขียนแบบ  จำนวน 1 อัตรา
  9. นายช่างอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 3 อัตรา
  10. นายช่างโยธา  จำนวน 4 อัตรา
  11. สรั่งเรือ  จำนวน 1 อัตรา
  12. สรั่งช่างกล  จำนวน 1 อัตรา
  13. ช่างเครื่องเรือ  จำนวน 8 อัตรา
  14. นายท้ายเรือกลชายทะเล  จำนวน 5 อัตรา
  15. พนักงานควบคุมเรือขุด  จำนวน 3 อัตรา
  16. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
  17. นักประชาสัมพันธ์  จำนวน 2 อัตรา
  18. นักวิชาการขนส่ง (ควบคุมจราจรทางน้ำ)  จำนวน 1 อัตรา
  19. วิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาคณิตฯ)  จำนวน 1 อัตรา
  20. วิทยาจารย์ (ด้านการสอบวิชาเคมีฯ)  จำนวน 1 อัตรา
  21. วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง)  จำนวน 1 อัตรากรมเจ้าท่า

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

>>>อ่านประกาศเพิ่มเติมที่นี่…<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image