กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 18 เมษายน 2557

SPONSORED LINKS
 

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบราชการ  จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ตั้งแต่ 1 – 18 เมษายน 2557

 

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่งได้แก่ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงาน ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครสอบมีดังนี้

การรับสมัครสอบ

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงาน จำนวน 1 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน – 11,500 บาท

คุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องกล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านตรวจโรงงาน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเชน ภายใต้การกำกับ แนะนะ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งนายช่างรังวัด จำนวน 1 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน – 11,500 บาท

คุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  • 30 เมษายน 2557

>>>อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติมที่นี่..<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image