กองทัพอากาศ สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร บัดนี้ – 5 มีนาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2557  รวมทั้งหมด จำนวน 598 อัตรา (ส่วนกลาง 453 อัตารา กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน 145 อัตรา)

 • บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 62 อัตรา โดยมีวุฒิปริญญาตรี – โท ในสาขาวิชาที่กำหนด
 • บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 391 อัตรา โดยมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
 • บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 145 อัตรา (กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน) โดยสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

เปิดรับสมัครสอบ

 • กองทัพอากาศเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ถึง วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

รายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติม >>>> เว็บไซต์กองทัพอากาศSPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • สมัครสอบตํารวจ
 • สอบทหาร57
 • สอบทหาร 57
 • สมัครสอบตำรวจ 57
 • เปิดสอบตํารวจ57
 • สอบตำรวจทหาร
 • เปิดรับสมัครทหาร
 • สอบ ตำรวจ ทหาร
 • ข่าวเปิดสอบทหารตำรวจ
 • สมัครทหาร57

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image