กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน13 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 7 สิงหาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวเปิดสอบราชการทหาร – ตำรวจ ทางกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในกองทัพเรือ ประจำปี 2556   จำนวน13 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดในการรับสมัครสอบดังนี้

การจำหน่ายระเบียบการและการเปิดรับสมัคร

กำหนดจำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

 • กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4671
 • ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3870 0265
 • กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3843 8844

กองทัพเรือ

การสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ที่ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4671

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 7 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวน 13 อัตรา ดังนี้

1.) ระดับปริญญาโท (เพศชาย/หญิง) สำเร็จการศึกษาจากสถาศึกษาที่สำนักงานข้าราชการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศ ที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2.) ระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถาศึกษาที่สำนักงานข้าราชการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศ ที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขาวิชา ดังนี้

 • ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 • เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • อักษรศาสตร์ (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 • พุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
 • บัญชี/การบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/บัญชีต้น ทุน/การเงินและการธนาคาร/(บัญชีบริหาร มีสิทธิสอบได้เพียง 1 อัตรา) จำนวน 2 อัตรา
 • นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกรรมต่อเรือ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

>>>อ่านประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม<<< เกี่ยวกับการรับสมัครงานราชการทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพเรือSPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • สอบทหาร
 • สอบราชการทหาร
 • สอบทหารเรือ
 • กองทัพเรือ รับสมัคร 2557
 • หางานสัตหีบ
 • สอบทหารเรือหญิง
 • สมัครทหารเรือหญิง
 • สมัครงานทหารเรือ
 • สมัครงานสัตหีบ
 • รับ สมัคร งาน ราชการ ทหาร เรือ

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image