การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 9 – 30 ตุลาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 9 – 30 ตุลาคม 2557 

 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป้นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค /พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง /ช่างเทคนิค /พนักงานช่างกลเรือ  รวมจำนวน 6 อัตรา โดยรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

*** ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

การสมัครสอบ

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 ตุลาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  • ตำแหน่งช่างเทคนิค 6……………………………………………จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5………………………….จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งช่างเทคนิค 4…………………………………………….จำนวน 3 อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3………………………………….จำนวน 1 อัตรา

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  • ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image