การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับบรรจุงานราชการ 19 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 สิงหาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวสารการเปิดสอบราชการ 2556 ด้วยทางการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแแหน่ง นักบัญชี,นิติกร,วิศวกร (โยธา),เศรษฐกร,นักวิเคราะห์ระบบงาน,วิศวกร (คอมพิวเตอร์),นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักบริหารงานทั่วไป,ช่างโยธา,ช่างเครื่องกล,ช่างไฟฟ้า,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,ผู้ตรวจสอบ จำนวน 19 ตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครสอบดังนี้

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทาง Internet  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ทางเว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 19 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักบัญชี 4
 • นิติกร 4
 • วิศวกร 4 (โยธา)
 • เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)
 • ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)
 • ช่างโยธา 3
 • ช่างเครื่องกล 3
 • ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
 • ช่างไฟฟ้า 3
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
 • ผู้ตรวจสอบ 4
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)

การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • วันที่ 13 กันยายน 2556

รายละเอียดการรับสมัครสอบ

>>> รายละเอียดขอบเขตการสอบคัดเลือก

>>>> คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของ กปภ.

>>>อ่านประกาศรับสมัครสอบ<<<การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image