การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 26 ตำแหน่ง รวม 371 อัตรา ตั้งแต่ 17 – 24 เมษายน 2557

SPONSORED LINKS
 

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 26 ตำแหน่ง รวม 371 อัตรา ตั้งแต่ 17 – 24 เมษายน 2557

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 371 อัตรา ซึ่งรายลเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

การรับสมัครสอบพนักงานราชการ

 • ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 เมษายน 2557

การประปาส่วนภูมิภาค

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่งวิศวกร 4 (โยธา) จำนวน 18 อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกร 4 (ไฟฟ้า) จำนวน 6 อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกร 4 (เครื่องกล) จำนวน 7 อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ)  จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งวิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)  จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)  อัตราสำรอง
 • ตำแหน่งสถาปนิก 4  จำนวน 4 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเศรษฐกร 4 (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งเศรษฐกร 4 จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่งนักบัญชี 4 จำนวน 30 อัตรา
 • ตำแหน่งบุคลากร 4 (ปริญญาโท) จำนวน 9 อัตรา
 • ตำแหน่งบุคลากร 4 (ปริญญาโท) จำนวน 5 อัตรา
 • ตำแหน่งบุคลากร 4 (นิติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งวิทยากรฝึกอบรม 4 จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) จำนวน 4 อัตรา
 • ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 (อักษรศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 10 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างโยธา 3 จำนวน 122 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 จำนวน 54 อัตรา
 • ตำแหน่งช่างเครื่องกล 3 จำนวน 54 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 3 จำนวน 17 อัตรา
 • ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 9 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 •  9 พฤษภาคม 2557

>>>อ่านประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image