การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน จำนวน 499 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 7 -16 พฤษภาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน จำนวน 499 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 7 -16 พฤษภาคม 2557 

 

เปิดรับสมัครสอบการไฟฟ้า 2557 ประกาศการไฟฟ้านครหลวง  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในคุณวุฒิต่างๆจำนวน 33  คุณวุฒิ รวมจำนวน 499 อัตรา โดยรายละเอียดตำแหน่งและการเปิดรับสมัครมีดังนี้

การเปิดรับสมัครสอบ

  • สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/ หัวข้อรับสมัครงาน 

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พฤษภาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การไฟฟ้านครหลวง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  • ท่านที่สมัครสอบคุณวุฒิตามประกาศ ลำดับที่ 1 – 32 ประกาศวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์
  • ท่านที่สมัครสอบคุณวุฒิตามประกาศ ลำดับที่ 33 ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์

>>>อ่านประกาศและตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่…<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image