บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2556 นี้

SPONSORED LINKS
 

เปิดสอบงานงานรัฐวิสาหกิจ ทางบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลภายนนอกเพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร /เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ส่วนบัญชีการเงิน /เจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชีการเงิน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดด้านล่าง

การรับสมัคร 

  • รับสมัครทาง E-mail และส่งจดหมายสมัครทางไปรษณีย์

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2556 นี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ส่วนบัญชีการเงิน
  • เจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชีการเงิน

บริษัท อสมท จำกัด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้งด้านล่าง

»»» ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  ««« เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร /เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ส่วนบัญชีการเงิน /เจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชีการเงิน

 SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image