ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557

SPONSORED LINKS
 

อัพเดทล่าสุด !!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557

 

ทางเว็บไซต์ สมัครงานราชการที่เปิดสอบ.com ได้จัดเรียงข้อมูลเว็บไซต์ของแต่ละเขตมาให้ได้ตรวจดูรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบในการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 จำนวน 1,795 อัตรา 89 เขต 1 สศศ. เพื่อให้สะดวกแก่การหารายชื่อนะครับ

****เพื่อความแน่นอนขอให้ผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบกับทางเว็บไซต์สำนักงานเขตที่เปิดสอบแข่งขัน อีกครั้งหนึ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลำดับ  เขตพื้นที่การศึกษา  ลิ้งเว็บไซต์เขต  ไฟล์รายชื่อ
 1  กรุงเทพมหานคร  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 2  นนทบุรี เขต 1  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 3  นนทบุรี เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 4  ปทุมธานี เขต 1 เว็บไซต์เขต   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 
 5  ปทุมธานี เขต 2 เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 6  สมุทรสาคร  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 7  นราธิวาส เขต 1  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 8  ปัตตานี เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 9  ชุมพร เขต 1 เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 10  นครศรีธรรมราช เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
11  สุราษฎร์ธานี เขต 1  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 
12  สุราษฎร์ธานี เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
13  สุราษฎร์ธานี เขต 3  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
14  ตรัง เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
15  พังงา  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
16  ภูเก็ต  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
17  ระนอง  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
18  กาญจนบุรี เขต 1  เว็บไซต์เขต   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
19  กาญจนบุรี เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
20  กาญจนบุรี เขต 3  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
21  กาญจนบุรี เขต 4  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
22  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
23  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
24  ราชบุรี เขต 1  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
25  ราชบุรี เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
26  สมุทรสงคราม  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
27  สุพรรณบุรี เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
28  สุพรรณบุรี เขต 3  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
29  พระนครศรีอยุธยา เขต 1  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
30  พระนครศรีอยุธยา เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
31  ลพบุรี เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
32  สระบุรี เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
33  อุทัยธานี เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
34  กำแพงเพชร เขต 1  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
35  กำแพงเพชร เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
36  ตาก เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
37  นครสวรรค์ เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
38  เพชรบูรณ์ เขต 3  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
39  อุตรดิตถ์ เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
40  เชียงใหม่ เขต 3  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
41  น่าน เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
42  แม่ฮ่องสอน เขต 1  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
43  แม่ฮ่องสอน เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
44  สกลนคร เขต 1  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
45  บึงกาฬ  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
46  อุบลราชธานี เขต 3  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
47  นครราชสีมา เขต 4  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
48  นครราชสีมา เขต 5  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 
49  นครราชสีมา เขต 6  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
50  กระบี่  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
51  จันทบุรี เขต 1  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
52  จันทบุรี เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
53  ชลบุรี เขต 1  เว็บไซต์เขต   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 
54  ชลบุรี เขต 3  เว็บไซต์เขต   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 
55  ตราด  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
56  ระยอง เขต 1  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
57  ระยอง เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
58  สระแก้ว เขต 1  เว็บไซต์เขต   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
59  สระแก้ว เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
60  สพป.ชุมพร เขต 2  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลำดับ  เขตพื้นที่การศึกษา  ลิ้งเว็บไซต์เขต  ไฟล์รายชื่อ
 61  สพม.1- [กรุงเทพมหานคร]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 62  สพม.2- [กรุงเทพมหานคร]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 63  สพม.3- [นนทบุรี-อยุธยา]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 64 สพม.4- [ปทุมธานี-สระบุรี]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 65  สพม.5- [สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 66  สพม.6- [ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 67  สพม.7- [ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 68  สพม.8- [ราชบุรี-กาญจนบุรี]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 69 สพม.9- [สุพรรณบุรี-นครปฐม]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 70  สพม.10- [เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 
 71  สพม.11- [สุราษฎร์ธานี-ชุมพร]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 
 72  สพม.13- [ตรัง-กระบี่]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 73  สพม.14- [พังงา-ภูเก็ต-ระนอง]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 74  สพม.15- [นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 75  สพม.16- [สงขลา-สตูล]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 76 สพม.17- [จันทบุรี-ตราด]  เว็บไซต์เขต   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 
 77  สพม.18- [ชลบุรี-ระยอง]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 78  สพม.19- [เลย-หนองบัวลำภู]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 79 สพม.20- [อุดรธานี]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 80  สพม.25- [ขอนแก่น]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 81  สพม.26- [มหาสารคาม]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 82  สพม.29- [อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 83  สพม.30- [ชัยภูมิ]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 84  สพม.32- [บุรีรัมย์]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 85 สพม.34- [เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 86  สพม.36- [เชียงราย-พะเยา]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 87 สพม.38- [สุโขทัย-ตาก]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 88  สพม.41- [กำแพงเพชร-พิจิตร]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย
 89  สพม.42- [นครสวรรค์-อุทัยธานี]  เว็บไซต์เขต  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ลำดับ  เขตพื้นที่การศึกษา  ลิ้งเว็บไซต์  ไฟล์รายชื่อ
 90  สศศ.  เว็บไซต์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • ประกาศรายชื้อผลสอบผู้ช่วยครูอบจ ภูเก็ตบัณชี48ราย
  • งานราชการกาญจนบุรี 2557
  • งานราชการ กาญจนบุรี 2557
  • สมัครงานราชการกาญจนบุรี2557

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image