มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิทยาศาตร์ 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 23 ธ.ค.2556 – 7 ม.ค. 2557

SPONSORED LINKS
 

อัพเดทข่าวงานราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานาชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2556 ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดในการรับสมัครดังนี้

การเปิดรับสมัคร
ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร
 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 7 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ จำนวน 1 อัตรา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตร พืชไร่ พืชสวน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช
  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตพืช หรือเกี่ยวข้องกับการผลิตพืช


ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
  2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านเคมี หรือห้องปฏิบัติการเคมี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  • วันที่ 10 มกราคม 2557

>>>>> อ่านประกาศสอบเพิ่มที่นี่ … <<<<<SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • งานราชการกาญจนบุรี2557

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image