มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักวิชาการศึกษา(โท) นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน(ตรี) 30 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2557

SPONSORED LINKS
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครมีดังนี้

การรับสมัครสอบ

  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานคุณภาพการศึกษา

  • จำนวน 1 อัตรา 
  • ค่าตอบแทน : 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ สาขาการวิจัยการศึกษา หรือสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือคณิตศาสตร์ หรือสาขาสถิติ หรือสาขาสถิติการศึกษา หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือวิจัยสังคมศาสตร์ หรือวิจัยทางด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา

2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยเป็นนักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย และมีประสบการณ์การประเมินโครงการโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

3. มีความสามารถในงานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ SPSS/PC+ หรือ PSPP ได้เป็นอย่างดี

4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกองนโยบายและแผน

  • จำนวน 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ

ระยะเวลาในการจ้าง 

  • เริ่มบรรจุ – 30 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อ

  • 25 กุมภาพันธ์ 2557

>>> ดูรายละเอียดและประกาศรับสมัครสอบได้ที่นี่…SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image