วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา ประจำปี 2557

SPONSORED LINKS
 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557

การรับสมัครสอบ

  • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่  http://job.nc.rtaf.mi.th

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 10 เมษายน 2557

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร

  • ต้องสำเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมตอนปลาย รายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
  • สตรีโสด อายุ 17-22 ปี (คือผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535-2540)
  • สัญชาติไทย บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือก รวม 56 คน

  • ทุนกองทัพอากาศ 36 คน
  • ทุนส่วนตัว 20 คน

>>> ดูรายเอียดและประกาศรับสมัครเพิ่มเติมที่นี่…

>>> เว็บไซต์วิทยาลัยพบาบาลทหารอากาศSPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image