วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

อัพเดทข่าวงานราชการ เปิดสอบครู-ครูผู้ช่วย 2556 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา

การเปิดรับสมัคร

ผู้ที่สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร

วันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2556 เช้า 8.30 น. -12.00น. บ่าย 13.00น.-16.30น.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่งครู (วิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาในการจ้าง

  • ตั้งแต่วันที่เริมปฎิบัติราชการถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

สถานที่ปฎิบัติงาน

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล จังหวัดเพชรบุรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ กพ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฎิบัติตามรหัสกลุ่มวิชา 106 วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ฟิสิกส์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฎิบัติการสอนต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • 17 มิถุนายน 2556

>>>ประกาศรับสมัครสอบ/ข้อมูลเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับการสมัครสอบครู – ครูผู้ช่วย2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล จังหวัดเพชรบุรีSPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • สอบครูอาชีวะ 2557
  • สมัครสอบครูอาชีวะ
  • งานราชการ เพชรบุรี
  • ครูอาชีวะ57

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image