ศูนย์กรมอนามัยที่ 1 เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา,ครูพี่เลี้ยง,นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวสอบพนักงานราชการ ทางศูนย์กรมอนามัยที่ 1 กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 /2556 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ,ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง, ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 • ผู้ที่สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง โดยขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 552 0134

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ถึงวันที่ 9สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 • จํานวน 1 อัตรา
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
 • เพศหญิง

ตําแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

 • จํานวน 1 อัตรา
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ วิชาเอกปฐมวัย
 • เพศหญิง

ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • จํานวน 1 อัตรา
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา /เวชศาสตร์การกีฬา /พลศึกษา
 • เพศชาย / หญิง

กรมอนายมัย

ระยะเวลาจ้างงาน

 • ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และอาจได้รับการต่อสัญญาอีก

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • วันที่ 22สิงหาคม 2556 ณ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอํานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ชั้น 3 และทาง http://hpc1.anamai.moph.go.th

>>>ประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ<<<เกี่ยวกับสอบงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ,ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง, ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กรมอนามัยที่ 1 SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image