สทอภ. เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็เจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักการคลังและวิศวกร ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) สทอภ. เปิดรับสมัครงานสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็เจ้าหน้าที่ สทอภ.ในตำแหน่งนักการคลังและตำแหน่งวิศวกร รายละเอียดในการรับสมัครมีดังนี้

การเปิดรับสมัคร

- ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ธันวาคม 2556 สมัครได้โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เท่านั้น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักการคลัง

- คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ขึ้นไปด้านการบัญชี การเงิน พาณิชยการณ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งวิศวกร

- มีความรู้ในวิชาชีพวิศวกรรม โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขวิศวกรรมศาสตร์ ที่สภาวิวกรรับรอง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่ !!!

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครคลิกที่นี่

เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) สทอภ. คลิกที่นี่

สถานที่ปฎิบัติงานสำนักพฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรีSPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image