สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19 -23 สิงหาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวสมัครงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็พนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานราชการมีดังนี้

การเปิดรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง โดยขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร 

ตั้งแต่วันที่ 19 -23 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า 08.30 น.-12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น.-16.00 น.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

  • อัตราว่าง  2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 15,960 บาท

สถานที่ปฎิบัติงาน

  • โรงพยาบบาลองครักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
  • โรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

กระทรวงสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใหสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบ วันเวลาสถานที่สอบ

วันที่ 27 สิงหาคม 2556

>>>ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม<<< เกี่ยวกับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • งานราชการลําพูน

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image