สอบท้องถิ่น 2556 ประกาศสถานที่สอบแล้ว !!! สอบวันที่ 27 เมษายน 2557 ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้เลย

SPONSORED LINKS
 

สอบท้องถิ่น 2556 ประกาศสถานที่สอบแล้ว !!! ทำการสอบวันที่ 27 เมษายน 2557 ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้เลย

 

หลังจากที่ได้มีการเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จนมาประกาศวัน เวลาและสถานที่ในการสอบแข่งเป็นวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีประกาศ กำหนดการสอบแข่งขันแล้วซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

  • ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)    ในวันที่ 27 เมษายน 2557 ตามเวลาดังนี้
  • -  09.00 น. – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  • -  13.00 น. – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

>>> ดูประกาศเพิมเติมได้ที่ http://www.dlaapplicant.com/file/notice/notice5.pdf

การตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบ

  • สามารถตรวจสอบราชื่อและสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์กรมปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.dlaapplicant.com

 

วิธีการตรวจสอบราชื่อและสถานที่สอบท้องถิ่น 2556

ตรวจสอบรายชื่อสอบท้องถิ่น

ตรวจสอบรายชื่อสอบท้องถิ่น1

 

*** ติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 022445660-3 ระหว่างวันที่ 17 – 26 เมษายน 2557 ในเวลา 08.30 – 16.30 น.

 SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • ผลสอบกพ ท้องถิ่น
  • ประกาศผลสอบท้องถิ่น
  • ประกาศผลสอบ อปท 57
  • สอบราชการมหสารคาม 27/4/57

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image