สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 10 – 24 เมษายน 2557

SPONSORED LINKS
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 10 – 24 เมษายน 2557

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่งได้แก่ ตำแหน่งนักงานเทคนิค(ด้านโยธา),พนักงานบริการ(ด้านสารสนเทศ),พนักงานบริหารทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 15  อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครพนักงานราชการมีดังนี้

การรับสมัครสอบพนักงานราชการ

  • ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ (ตรงข้ามอาคารรัฐสภา) ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  http://hr.vec.go.th

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 เมษายน 2557 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • พนักงานเทคนิค(ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานบริการ(ด้านสารสนเทศ)  จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 4 อัตรา
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)  จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) จำนวน 1อัตรา
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 4 อัตรา

ระยะเวลาในการจ้าง

  • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบSPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image