สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 3 กันยายน 2556

SPONSORED LINKS
 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รวมตำแหน่งว่างครั้งแรก 5 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดในการรับสมัครงานราชการดังนี้

การรับสมัครสอบ 

 • ผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม สศร. อาคาร 3 ชั้น 6 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมาหนคร

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ

 • จำนวนว่างครั้งแรก 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 • สอบผ่านภาค ก (ก.พ.) ในระดับปริญญาโทก่อนวันปิดรับสมัคร

2.) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 • จำนวนว่างครั้งแรก 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สอบผ่านภาค ก (ก.พ.) ในระดับปริญญาตรีก่อนวันปิดรับสมัคร

3.) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • จำนวนว่างครั้งแรก 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สอบผ่านภาค ก (ก.พ.) ในระดับปริญญาตรีก่อนวันปิดรับสมัคร

4.) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • จำนวนว่างครั้งแรก 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และสาขาวิชานิติศาสตร์
 • สอบผ่านภาค ก (ก.พ.) ในระดับปริญญาตรีก่อนวันปิดรับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

 • 13 กันยายน 2556 ณ บร์อดประชาสัมพันธ์ สคร. อาคาร 3 ชั้น 6 และทางเว็บไซต์ www.sepo.go.th

>>>ดูประกาศรับสมัครเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับการสมัครงานราชการ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image