สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปิดรับสมัครสอบราชการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา ตั้งแต่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปิดรับสมัครสอบราชการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา ตั้งแต่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2557

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ รวมจำนวน 3 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครสอบราชการมีดังนี้

การรับสมัครสอบราชการ

  • ผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 14 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลมะเกลือก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

  • จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

>>>ประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image