สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสมัครงานราชการ 10อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังสมัครงานราชการ 2556 ตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครงานราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 10 อัตรา ใครที่สนใจสมัครงานราชการดูรายละเอียดได้เลย

การรับสมัครสอบ

  • ผู้ที่สนใจสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.boi.go.th และยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

ภาคเช้า 08.30 น.-12.00 น. และภาคบ่าย 13.30 น.-16.30 น.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
  • จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน

  • 16,400 – 18,040 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- สาขาวิชาบัญชี
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • 18 กรกฎาคม 2556

 

>>>ประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม <<< เกี่ยวกับการสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image