สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 2557 สังกัดศชต. จำนวน 1,900 อัตรา

SPONSORED LINKS
 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 2557 สังกัดศชต.

จำนวน 1,900 อัตรา

ข่าวเปิดสอบนายสิบตำรวจ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับข้าราชการตำตรวจ (นักเรียนนายสิบตำรวจ) ในสังกัดศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) รวมจำนวน 1,900 อัตรา โดยรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจ 2557 มีดังนี้

รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 2557

 

1. เปิดรับ นสต. ในสังกัด ศชต. จำนวน 1,900 อัตรา แยกเป็น

 • กลุ่มไม่จำกัดภูมิลำเนา 800 อัตรา ทำงาน 5 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต. ได้
 • กลุ่มภูมิลำเนา 14 จว.ภาคใต้ จำนวน 600 อัตรา โดยมีชื่อหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน จะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ทำงาน 6 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต.ได้
 • กลุ่มภูมิลำเนาเฉพาะ 3 จว.ภาคใต้ จำนวน 500 อัตรา โดยมีชื่อหรือเคยมีชื่อในทะเทียนบ้านจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และหากมีความรู้สื่อสารภาษายาวีได้ ถ้าผ่านการทดสอบ (ที่ ศชต. )จะได้คะแนนสอบข้อเขียนเพิ่ม จำนวน 5 คะแนน ทำงาน 10 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต.ได้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์ สถานภาพโสด สูง160 ซ.ม. และมีรอบ อก 77 ซ.ม. ขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6/ปวช.
 • ต้องเรียน รด. ปี 3 จบแล้ว หรือถ้ามีอายุไม่เกิน 20 ปี ใช้ สด.9 หรือหลักฐานผ่านการเกณฑ์มาแล้ว

**กรณี ผ่อนผัน ไม่รับสมัคร หรือ มีภาระต้องเข้ารับราชการทหารแล้ว (ทหารเกณฑ์ )ไม่รับสมัคร

3. สมัครทางเว็บเท่านั้น www.policeadmission.org
4. วิชาสอบแบบปี 2556 แต่เพิ่มเป็น 150 ข้อ 6 วิชา
5. สามารถ เลือกที่นั่งสอบ เฉพาะ ข้อเขียน ได้ 4 แห่งทั่วประเทศ

 • ใต้ ศชต.
 • ส่วนกลาง บช.ศ.
 • ภ.4 ขอนแก่น
 • ภ.5 เชียงใหม่

** ส่วนการสอบรอบสอง หรือการทดสอบภาษายาวี ต้องไปดำเนินการที่ ศชต. เท่านั้น

6. หากมีการเปิดรับสมัครเมื่อใด ให้เข้าเว็บและอ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครให้เข้าใจชัดเจนก่อนจะสมัคร

** เมื่อเข้าระบบโปรแกรมและทำการสมัครไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกไม่ได้ เด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเลือกกลุ่มสายสอบที่นั่งสอบข้อเขียน เป็นต้น

7. รายละเอียดอื่นติดตามการประชาสัมพันธ์ ทาง เว็บ กส.และ ศชต. ต่อไป

**คาดว่าจะประกาศรับสมัครได้ในเดือน พ.ค.2557 และอาจสอบข้อเขียนภายในเดือน มิ.ย.2557 นี้**SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • คะแนนสูงต่ํา ตํารวจ 57

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image