สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (ชั้นประทวน) จำนวน 6,800 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557

กรกฏาคม 15, 2557 admin เปิดสอบทหาร - ตำรวจ 1 comment
SPONSORED LINKS
 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (ชั้นประทวน) จำนวน 6,800 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557

 

ข่าวเปิดรับสมัครสอบตำรวจ 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (ชั้นประทวน)  จำนวน 200 อัตรา และนายสิบตำรวจ(นสต.) จำนวน6,600 อัตรา ประจำปี พ.ศ.2557 โดยรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

 

 

การเปิดรับสมัครสอบ

  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำรวจ

  • การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) โดยการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบ จำนวน 6,600 อัตรา 

เปิดสอบตำรวจ 2557-2

  • การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในกลุ่มงานเทคนิค โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 200 อัตรา

 

เปิดสอบตำรวจ 2557-3

>>>อ่านกำหนดการเปิดรับสมัครสอบ<<<



SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image