สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสมัครงานราชการ 5 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ 24 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวสมัครงานราชการอัพเดท !!! ล่าสุด 2556  ตอนนี้ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อนๆคนไหนที่กำลังหางานราชการดูรายละเอียดได้เลย

การรับสมัครสอบ

  • ผู้ที่สนใจสมัครสอบได้ทางอินเอตร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.onep.go.th

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวนอัตราที่ว่าง

  • จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาในการจ้าง

  • วันที่เริ่มบรรจุ ถึง 30 กันยายน 2559

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสาน วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ งานด้านนโยบายและแผนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การประสานและการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการที่ดิน การประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การติดตามประเมินผล และงานด้านภูมิศาสตร์สนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

อัตราค่าตอบแทน

  • 15,960 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • 19 กรกฎาคม 2556

>>>อ่านประกาศรับสมัคร/รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับการสมัครงานราชการ 2556 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมSPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • งานราชการจังหวัดเพชรบุรี 2556

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image