สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตั้งแต่วันที่ 9 -13 กันยายน 2556

SPONSORED LINKS
 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งมีรายละเอียดในการรับสมัครงานราชการดังนี้

การเปิดรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาณุการกรม สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันและเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กันยายน 2556 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน 17,290 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทางเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางรังสีเทคนิค (จะต้องเป็นวุฒิที่ทาง ก.พ. รับรองแล้ว)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน 17,290 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางประมงน้ำจืด ทางชีววิทยาการประมง ทางการจัดการประมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • วันที่ 24 กันยายน 2556

>>>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • หางานหล่มสัก2556

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image