สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557

 

ข่าวประกาศรับสมัครราชการ 2557 ทางสำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โดยรายละเอียดในการสมัครสอบมีดังนี้

การสมัครสอบ

  • ผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม หรือสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ที่เว็บไซต์  http://www.sso.go.th

วันเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานประกันสังคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับในอนุญาติเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

>>>อ่านประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม…<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image