สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกรและนักวิชาการเงินและบัญชี 8 – 14 ตุลาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวสมัครงานราชการ 2556 ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดในการรับสมัครสอบดังนี้

การเปิดรับมัคร และการสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โทร. 0 4281 1 293

วันเวลาในการเปิดรับสมัคร

8 – 14 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขนิติศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชีหรือบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบ

  • 15 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

<<<อ่านประกาศเพิ่มเติม>>>เกี่ยวกับการเปิดรับสมัคร ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image