สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครสอบงานราชการ 4ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2556

SPONSORED LINKS
 

สมัครสอบงานราชการ 2556 ตอนนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิเทศสัมพันธ์ /นักอุตุนิยมวิทยา/นายช่างเทคนิค/เจ้าพนักงานธุรการ หลายอัตรา ผู้ที่สนใจสอบงานราชการดูรายละเอียดได้เลย

การเปิดรับสมัครสอบราชการ

 • สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์ http://job.mict.go.th  หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค นักอุตุนิยมวิทยา และนักวิเทศสัมพันธ์ 

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานบริการ  กลุ่มงานบริการ

อัตราว่าง

 • จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

 • 9,960 บาท เงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท หรือตามอัตราที่กำหนด

ระยะเวลาในการจ้าง

 • นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  กลุ่มงานเทคนิค

อัตราว่าง

 • จำนวน 3 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

 • 12,240 บาท

ระยะเวลาในการจ้าง

 • นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

3.ตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง

 • จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

 • 15,960 บาท

ระยะเวลาในการจ้าง

 • นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

4.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง

 • จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อัตราค่าตอบแทน

 • 15,960 บาท

ระยะเวลาในการจ้าง

 • นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

>>>ประกาศรับสมัครสอบ/รายละเอียนอื่นๆ<<<เกี่ยวกับสมัครสอบราชการ 2556 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ /นักอุตุนิยมวิทยา/นายช่างเทคนิค/เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารSPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • สมัครงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image