สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2556 ถึง 31 ม.ค.2557

SPONSORED LINKS
 

สมัครสอบงานราชการ ทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการระดับปฏิบัติการ ทั้ง ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 8 อัตรา โดยรายละเอียดในการรับสมัครมีดังนี้

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 16 ธค 31 มค 2557

การเปิดรับสมัครสอบ

สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.nsc.go.th และ www.job.nsc.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2556 ถึง 31 ม.ค.2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการระดับปฏิบัติการ ปริญญาตรี

  • จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการระดับปฏิบัติการ ปริญญาโท

  • จำนวน 4 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

**** ต้องเป็นผู้ที่สอบผานภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

รายละเอียดในการเปิดรับมัครสอบ

*** เว็บไซต์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

*** อ่านประกาศรับสมัครสอบ  เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการระดับปฏิบัติการSPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image