สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (โท) จำนวน 5 ตำแหน่ง บัดนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2557

SPONSORED LINKS
 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครสอบมีดังนี้

การรับสมัครสอบ

สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต http://www.fpo.go.th หรือ http://www.job.fpo.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

วัน เวลา ที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 - ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ

  • จำนวน 5 ตำแหน่ง
  • อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • 20 กุมภาพันธ์ 2557

>>> อ่านประกาศรับสมัครสอบที่นี่…

>>> เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลังSPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image