สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

SPONSORED LINKS
 

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำหรับผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข ) ผู้สอบผ่านเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

หมายเหตุ –  ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่ไม่ผ่านภาค ก. สามารถสมัครสอบภาค ข. และ ภาค ค. ได้ตามส่วนราชการที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งต้องศึกษาหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันฯ นั้น เมื่อสอบผ่านภาค ข. และ/หรือภาค ค. ของส่วนราชการนั้นๆ แล้ว จะต้องสมัครสอบแข่งขันฯ ภาค ก. ของ ก.พ. ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้สมัครแต่ละครั้งต้องเว้นระยะห่างกันเป็นเวลา 150 วัน หากสอบภาค ก. ไม่ผ่าน

เปิดสอบ กพ

การรับสมัครสอบ

 • เปิดรับสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • วันที่ 8 ธันวาคม 2557 รอบที่ 1SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • สมัครสอบ กพ 58
 • สอบ กพ 58
 • สมัครสอบกพ 58
 • สอบกพ 58
 • สอบ กพ 58 ภาค ก
 • สอบกพ58
 • สมัครสอบกพ58
 • สมัครกพ 58
 • สมัคร กพ 58
 • สมัครสอบ กพ 58 ภาค ก

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image