องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 20 มิถุนายน 2557

SPONSORED LINKS
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 20 มิถุนายน 2557

 

ข่าวเปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 ด้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 จำนวน 23 อัตรา โดยรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยมีดังนี้

การสมัครสอบครูผู้ช่วย

 • ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง โดยรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ตรงข้ามตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 2 – 20  มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

  • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย   จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเคมี   จำนวน 2 อัตรา
  • กลุ่มวิชาฟิสิกส์   จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาชีววิทยา   จำนวน 1 อัตรา 
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   จำนวน 2 อัตรา
  • กลุ่มวิชาพลศึกษา    จำนวน 4 อัตรา
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาดนตรี   จำนวน 3 อัตรา
  • กลุ่มวิชานาฏศิลป์   จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาศิลปศึกษา    จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาบรรณารักษ์   จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาเกษตรกรรม   จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม   จำนวน 1 อัตรา
  • กลุ่มวิชาคหกรรม   จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ครูผู้ช่วย มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญษตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้น เป็นทางการกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาที่สอบแข่งขัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ดูกำหนดการได้ที่ http://www.sakon-pao.go.th

>>>อ่านประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม..<<<SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • งานราชการสกลนคร
 • สอบราชการสกลนคร

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image